30 Mayıs 2023

İlçenin Tarihi

İlçede bulunan en eski yerleşim yerlerinin Kızılırmak kenarında bulunan Harsanız ve Zırha Kaleleri olduğu ve bunlarında Eti (Hitit)’lere ait olduğu bilinmektedir. O dönemlerde halkın bu bölgede madenci­lik ve ticaretle uğraştığı öğrenilmiştir. M.Ö. 430 yıllarında Zırha Kalesi’nin Roma topraklarına katıldığı yörede Roma medeniyetinin izleri görülmektedir. Kayseri Kültür Araştırmacılarının 1967 yılında yapmış olduğu araştırmada M.S.300-600 yıllarına ait mezar taşlarında Türk isimlerine rastlanmıştır.Bölgeye ilk gelen Türk aileleri Kasım Çelebi, Dikboynuz, Hıdır Kahya, İbrahim Oğulları, Mustafa Paşa aileleridir. Özvatan’daki ilk yerleşim yeri Kale Mahallesi olmuştur. Yöre Yozgat San­cağına bağlı iken “Kaleköy” şeklinde haritaya geçmiştir. 1890-1900 yıl­larında Özvatan (Çukur) Muncusun’a (Şimdiki ismi ile Güneşli) merkez köy konumunda olduğu ve 1924 yılında da Selanik muhacirlerinin Çukur’a yerleştirildiği görülmektedir. Özvatan,1956 yılında Belediye (Nahiye), 09.05.1990 yılında 20523 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 3644 Sayılı Kanun ile ilçe olmuştur. İlçe ismi Çukur-Özvatan olarak değiştirilmiştir.

Coğrafi Yapısı

İlçe engebeli coğrafi yapıya sahip olup, etrafı dağlarla çevrilidir. İlçede bozkır iklimi özellikleri vardır. İlçede su potansiyeli ve kaynakları yeterlidir. İlçe engebeli araziye sahip olduğundan var olan su kaynak­larından sulama suyu olarak faydalanamamaktadır, ilçede bulunan en yüksek dağ Toros dağlarının devamı niteliğinde bulunan Akdağ olup, yüksekliği 2233 metredir. İlçenin diğer yerleşim yerleri ile mülki sınırla­rını oluşturan Kızılırmak Nehri ilçe için her açıdan önem taşımaktadır. Ayrıca ilçe ortasından geçen Öz Deresi de mevcut su kaynaklarından-dır. Özvatan ilçesi Kayseri ilimizin 75 km. kuzey-doğusunda yer almış olup, Doğuda Sarıoğlan İlçesi, Batıda Felahiye ilçesi, Güneyde Bünyan ve Merkez Kocasinan İlçeleri, Kuzeyde Yozgat İl sınırlan ile çevrilidir. İl­çenin yüzölçümü 221 km2, rakımı ise 1350 dir. En düşük arazi oranı ise orman ve fundalık alandır. İlçenin ciddi bir şekilde ağaçlandırılmaya ihtiyacı vardır.

Özvatan İlçesinin bozkır iklimi özellikleri vardır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Bölge genelde İç Anadolu’ya has karasal step iklimine sahip olsa da İlin diğer yerleşim yerlerine göre yayla iklimine sahiptir. Ortalama yıllık yağış miktarı 600 mm. Civarında­dır.

İlçenin su potansiyeli ve kaynakları yeterlidir. İlçe genellikle en­gebeli bir araziye sahip olduğundan var olan su kaynaklarından su­lama suyu olarak faydalanma imkanı bulunmamaktadır. İlçede mera sahaları, genel arazi oranına göre her ne kadar geniş görünüyorsa da bitki örtüsü çeşitliliği açısından zayıftır.

İlçenin diğer yerleşim yerleri ile mülki sınırlarını oluşturan Kızılır­mak Nehri ilçe için her açıdan önem taşımaktadır. Ayrıca ilçenin içeri­sinden geçen Öz Dere de ilçedeki mevcut su kaynaklarındandır.

İdari Yapı ve Nüfus

İlçe 20.05.1990 Tarihli ve 20523 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak, 3644 Sayılı Kanunla İlçe olmuştur. İlçe ismi ÇUKUR iken ÖZVATAN olarak değiştirilmiştir.

İlçeye bağlı 1 Kasaba ve 4 Köy bulunmakta iken 6360 sayılı “Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olmuş, İlçeye bağlı Küpeli Belde belediyeleri ile 4 köy muhtarlığının tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüşmüştür.

İlçenin 2018 yılı TÜİK verilerine göre, genel nüfusu 5.413’dir.

Sosyal Yapı

Özvatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bünyesinde 1 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2 Lise , 2 İlkokul , 3 Ortaokul ve 1 Anaokulu bulunmaktadır.

İlçede bir adet İlçe Entegre Devlet hastanesi bulunmaktadır. 24 saat nöbet tutularak acil sağlık hizmeti vermekte olup, İlçe Entegre Hastanesi ve Aile Hekimliği tarafından hafta içi 5 gün saat 08:00 ile 17:00 arasında poliklinik hizmeti verilmektedir.

Aile Hekimleri tarafından her hafta periyodik olarak mahallelerimize mobil sağlık hizmeti verilmektedir.

Mahalli İdareler

6360 sayılı Yasa kapsamında, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra İlçe Belediyesine bağlı 13 mahalle bulunmakta olup, Mahalle muhtarları iletişim bilgileri şu şekildedir:

Mahallesi Muhtarın Adı Soyadı Cep Telefonu
Alparslan Volkan KARAZEHİR 0 554 349 06 34
Aşağıboğaziçi Tuncay DUMAN 0 535 418 95 31
Bahçelievler Mehmet YÜKSEL 0 536 246 00 97
Cumhuriyet İzamet KARAZEHİR 0 535 936 13 97
Güney Tufan DOĞAN 0 544 252 14 01
Kale Tayfun YILDIRIM 0 533 348 87 39
Kavaklı Turgay İDELİ 0 539 748 66 92
Kermelik Hacı Ahmet SATILMIŞ 0 530 324 88 09
Küpeli Murat ERODABAŞI 0 536 227 63 51
Taşlık Mezayim GÖNKAL 0 506 723 96 58
Tuğlaşah Salim BALCIOĞLU 0 535 224 46 33
Yeni Tamer BOT 0 554 598 47 35
Yukarıboğaziçi Murat EYVAZO 0 536 661 82 69

2021 © Tüm Hakları Saklıdır | Kayseri Özvatan Belediyesi | Tel:+90 352 781 20 64